CHP Logo (Cumhuriyet Halk Partisi | 01) Logo / Sports · February 19, 2024