CHP Logo (Cumhuriyet Halk Partisi) Logo / Organization · February 19, 2024